Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Pedagogika - Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Pedagogika - Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na kierunku Pedagogika na UW na rok 2022/2023

Z zasadami rekrutacji na kierunek pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim, można zapoznać się pod tym linkiem zasady rekrutacji UW

Kryteria rekrutacji, jak i terminy, mogą zmieniać się kolejnych latach, dlatego warto systematycznie zapoznawać się z aktualnościami na stronie uczelni.

Głównym czynnikiem, decydującym o pomyślnej rekrutacji na kierunku pedagogika jest konkurs świadectw.

Studia I stopnia

W konkursie świadectw brane są pod uwagę określone przedmioty, wymienione poniżej: 

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Opinie o Uniwersytecie Warszawskim 

Możliwe, że na stronie uczelni nie dowiesz się wszystkiego, co chciałbyś wiedzieć. Aby poznać więcej informacji na temat UW, można poczytać opinie czynnych studentów oraz absolwentów. Można je zobaczyć pod tym linkiem Uniwersytet Warszawski - opinie.

Opis studiów na kierunku pedagogika na Uniwersytecie Warszawskim

Studia na kierunku pedagogika odbywają się w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Oprócz właściwego kierunku studenci wybierają także specjalność, która najbardziej odpowiada ich oczekiwaniom. 

Na studiach pedagogicznych studenci zgłębiają wiedzę dot. pedagogiki dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Na zajęciach pogłębia się wiedzę z takich obszarów, jak biologia i psychologia człowieka i funkcjonowanie człowiek w grupie, społeczeństwie i kulturze. Ponadto studenci zapoznają się także ze współczesnym wektorem rozwoju pedagogiki, procesu edukacyjnego oraz problematyką rozróżniania środowisk wychowawczych. Spośród dostępnych specjalizacji, słuchacze kierunku pedagogika mogą wybrać: andragogikę, animację kultury i edukację nieformalną, pomoc społeczno- wychowawczą dziecku i rodzinie oraz pedagogikę rewalidacyjną

Program studiów

Program kierunku pedagogika łączy w sobie przedmioty wiodące oraz te, pochodzące z innych dziedzin, ale ściśle powiązane z pedagogiką. Porusza się zarówno problematykę społeczną, na takich przedmiotach, jak pedagogika społeczna,wiedza o rodzinie; psychologiczną na przedmiotach analiza doświadczeń i psychologia rozwoju człowieka; oraz socjologiczną w ramach przedmiotu socjologia wychowania.

Pełny program studiów na kierunku Pedagogika na UW 

Zobacz również:

19 uczelni z kierunkiem Pedagogika w Warszawie

17 uczelni z kierunkiem Psychologia w Warszawie

- Pozostałe kierunki na Uniwersytecie Warszawskim

Data publikacji: 08-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Pedagogika w Warszawie - Zasady rekrutacji