Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Pedagogika - UKSW - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Pedagogika - UKSW - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na kierunku Pedagogika na UKSW na rok 2022/2023

Rekrutacja na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego podlega pewnym zasadom, z którymi można zapoznać się pod linkiem zasady rekrutacji UKSW

Kryteria rekrutacji mogą ulegać okresowym zmianom, podobnie jak terminy, dlatego warto uważnie śledzić stronę uczelni.

O tym, czy kandydat pomyślnie przejdzie proces rekrutacji, decyduje w głównej mierze konkurs świadectw.

Studia I stopnia

Punkty w konkursie świadectw są naliczane na podstawie wyników matur z przedmiotów, wymienionych poniżej:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Opinie o UKSW  

Oprócz informacji zawartych na oficjalnej stronie uczelni, warto zapoznać się także z opiniami czynnych studentów oraz absolwentów uczelni. Ich opinie i recenzje można znaleźć tutaj UKSW - opinie.

Opis studiów na kierunku pedagogika na UKSW

Studia w zakresie pedagogiki na UKSW można odbyć w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Na pewnym etapie nauki studenci wybierają ponadto specjalność, w ramach której chcą kontynuować edukację oraz ukierunkować swoja przyszłość zawodową.

Pedagogika na UKSW to nie tylko przedmioty typowo pedagogiczne. Studenci tego kierunku zapoznają się z szeroką wiedzą, która jest niezbędna do owocnej pracy z drugim człowiekiem. Z racji profesji, jakie wykonuje się po tego typu studiach, słuchacze nabywają umiejętności w zakresie wychowania oraz edukacji nie tylko dzieci i młodzieży, ale także dorosłych. Ponadto, uczą się rozpoznawać i interpretować ich problemy oraz potrzeby, np. na podstawie ich zachowań. 

Program studiów

Program studiów obejmuje całą gamę przedmiotów, które na pierwszy rzut oka nie przypisalibyśmy do tego kierunku, a jednak są one niezwykle przydatne. Studenci zapoznają się nie tylko z tajnikami pedagogiki opiekuńczej. Nabywają również wiedzę z obszaru socjologii oraz psychologii. Program nauczania zawiera także elementy antropologii oraz biomedyki, które nie są obojętne w procesie wychowania. Z racji, że w pracy zawodowej, absolwenci na co dzień będą komunikowali się z drugim człowiekiem, w programie uwzględniono także rozwój umiejętności mówienia – na przedmiotach emisja głosu oraz podstawy logopedii.

Pełny program na kierunku Pedagogika na UKSW w Warszawie

Zobacz również:

19 uczelni z kierunkiem Pedagogika w Warszawie

17 uczelni z kierunkiem Psychologia w Warszawie

- Pozostałe kierunki na UKSW w Warszawie

Data publikacji: 08-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Pedagogika w Warszawie - Zasady rekrutacji