Reklama - Uczelnia Techniczno-Handlowa (UTH) im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie

Adres: ul. Marii Grzegorzewskiej 10

02-778 Warszawa

Tel.: 797 349 169,
+48 22 644 07 97,
+48 22 644 04 55

  • http://collegiumverum.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka Geografia Filologia Polska
Socjologia Historia Pedagogika
Zdrowie publiczne