Adres: ul. Marii Grzegorzewskiej 10

02-778 Warszawa

Tel.: 22 644-07-97, 22 644-04-55

  • http://www.collegiumverum.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Lista wydziałów/kierunków

Informatyka Geografia Filologia Polska
Socjologia Historia Pedagogika
Zdrowie publiczne