Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa
Logo Akademia Leona Koźmińskiego

Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Adres: ul. Łucka 11

00-842 Warszawa

TEL. 22 656 36 18

Oferta edukacyjna - Studia jednolite magisterskie

Studia magisterskie

Lista wydziałów/kierunków

Fizjoterapia Psychologia (zobacz kierunki)

Galeria ZDJĘĆ

O Uczelni... - Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie to niepubliczna szkoła wyższa, która działa od 1994 roku. Początkowo funkcjonowała jako Społeczna Wyższa Szkoła przedsiębiorczości i Zarządzania. Pod tą nazwą działała do końca 2011 roku, gdy uzyskała uprawnienia do doktoryzowania, a co za tym idzie – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego umożliwiło uczelni używanie w nazwie słowa akademia, co znacznie podniosło rangę i prestiż szkoły. Od początku swojej działalności uczelnia oferuje szeroki wybór kierunków kształcenia, dzięki czemu cieszy się dużą popularnością wśród młodych ludzi chcących podnieść swoje wykształcenie i kwalifikacje zawodowe.

W ofercie kształcenia Społecznej Akademii Nauk można znaleźć studia pierwszego i drugiego stopnia, a także studia Master Business of Administration, studia doktoranckie i podyplomowe. Obecnie do wyboru jest 25 ciekawych i przyszłościowych kierunków studiów, a także rozbudowana oferta kursów i warsztatów, które pozwalają na wyspecjalizowanie się w konkretnej dziedzinie. Na uczelni prężnie działa Biuro Karier, dzięki któremu studenci mają do wyboru wiele praktyk i stażów studenckich realizowanych u najlepszych i renomowanych pracodawców. Dużym atutem Społecznej Akademii nauk jest ścisła współpraca z Clark University w Stanach Zjednoczonych, co pozwala studentom uzyskanie nie tylko polskiego, ale również amerykańskiego dyplomu Mastet. Mogą również wyjechać na amerykańską uczelnię w ramach wymiany studentów lub na ciekawe praktyki.

Społeczna Akademia Nauk wyróżnia się wysokim poziomem kształcenia, dostosowaniem programów i planów studiów do zmieniających się realiów rynku pracy i potrzeb pracodawców. Studenci kształcą się pod okiem doświadczonej i wykwalifikowanej kadry dydaktycznej, wśród których znajdują się profesorowie tytularni o dużym dorobku naukowym, a także wykładowcy – praktycy, którzy realizują praktyczne kształcenie w ramach seminariów, warsztatów, ćwiczeń czy zajęć laboratoryjnych. Łącznie Społeczna Akademia nauk zatrudnia ponad 500 nauczycieli akademickich, którzy dbają o najwyższy poziom nauczania.

Misją Społecznej Akademii Nauk jest kształcenie doświadczonych, świetnie przygotowanych specjalistów, którzy bez problemu odnajdą się na konkurencyjnym rynku pracy zarówno w kraju, jak i za granicą. Uczelnia nieustannie monitoruje rynek pracy i zmieniające się standardy nauczania, poszerza działalność naukowo-badawczą, nawiązuje współpracę z kolejnymi ośrodkami naukowymi, nadawczymi, uczelniami, instytucjami, a także szeroko pojętym otoczeniem biznesu.


Społeczna Akademia Nauk zdobyła liczne wyróżnienia, wśród których są m.in.:

statuetka i diamenty do statuetki Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club,
Ambasadora Polskiej Gospodarki,
certyfikat Wiarygodna Szkoła oraz Dobra Uczelnia Dobra Praca tytuł Uczelnia Roku (Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej)
tytuł Uczelnia Liderów (Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego)
tytuł Lidera Nowoczesnych Technologii
tytuł Najlepszy Partner w Biznesie (Home & Market)

Atuty SAN Warszawa - Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

1. Społeczna Akademia Nauk powstała w 1994 r. Jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego i drugiego stopnia, seminaria doktoranckie, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.

2. SAN – jako lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.

3. Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW.

4. W 2011 roku decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni.

5. W tegorocznych rankingach za główne atuty Uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.

6. Uczelnia posiada doskonałą bazę dydaktyczną zlokalizowaną w centrum Warszawy – Łucka 11 i Ciołka 6. Nasi studenci mają do dyspozycji profesjonalne studio radiowe i telewizyjne, interaktywne sale do nauki języków obcych, dobrze wyposażone pracownie komputerowe (m.in. pracownię Apple) oraz bezpłatną siłownię.

7. SAN Branch Campus Clark University posiada międzynarodową akredytację NEASC.

8. Ścisła współpraca z Clark University umożliwia studentom uzyskanie amerykańskiego dyplomu Master oraz odbycie praktyk zawodowych w USA. To przepustka do międzynarodowej kariery!

9. W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy.

10. Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie.

11. W trosce o przyszłość studenta, SAN prowadzi Studenckie Biuro Karier.

12. Społeczna Akademia Nauk to zdobywca wielu wyróżnień: statuetki i tytułu Lidera Polskiego Biznesu Business Center Club, tytułu Ambasadora Polskiej Gospodarki, nagród Uczelnia Liderów oraz Dobra Uczelnia – Dobra Praca, certyfikatu Wiarygodna Szkoła oraz tytułu Najbardziej innowacyjna i kreatywna Uczelnia w Polsce w tworzeniu perspektyw zawodowych.

Dlaczego warto wybrać SAN? - Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa

Społeczna Akademia Nauk jest uczelnią o zasięgu ogólnopolskim. Prowadzi studia pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia, studia podyplomowe i MBA. Kształci w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym w języku polskim i angielskim.

SAN – jako lider kształcenia praktycznego w Polsce – w nowatorski sposób łączy kształcenie akademickie z nabywaniem umiejętności praktycznych, niezbędnych w pracy zawodowej.

Główne kampusy Uczelni znajdują się w Warszawie, Łodzie, Krakowie i Londynie – wszystkie odznaczają się znakomitą lokalizacją i nowoczesną bazą dydaktyczną.

Uczelnia posiada międzynarodową akredytację NEASC.

W tegorocznych rankingach za główne atuty uczelni uznano innowacyjność, siłę naukową, umiędzynarodowienie, nasycenie kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach, jakość studiów w języku angielskim oraz znakomite warunki studiowania.

W grudniu 2011 roku Uczelnia dołączyła do grona sześciu jednostek w Polsce mających prawo do posługiwania się tytułem „akademia” w nazwie – świadczy to o sile naukowej i prestiżu Uczelni.

Społeczna Akademia Nauk to najbardziej oblegana uczelnia niepubliczna w Polsce wg MNiSW.

W SAN kształci najwyższej klasy kadra naukowo-dydaktyczna oraz wybitni praktycy z Polski i z zagranicy.

Uczelnia dopasowuje ofertę kształcenia do zmieniających się warunków otoczenia. Wśród nowych kierunków i specjalności są: nowe media, socjokryminologia, grafika komputerowa w mediach, marketing medialny i PR, zarządzanie międzykulturowe, e-administracja, język angielski w reklamie.

W trosce o przyszłość studenta SAN prowadzi Studenckie Biuro Karier.

Rekrutacja - Społeczna Akademia Nauk (SAN) Warszawa


Kandydaci na studia I stopnia oraz na jednolite studia magisterskie w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu),
2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2; oryginał do wglądu),
dowód wpłaty wpisowego,
formularz rekrutacyjny (wypełniony i podpisany; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji),
umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną).

Kandydaci na studia II stopnia w języku polskim powinni złożyć następujące dokumenty:

kserokopia dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (oryginał do wglądu),
2 zdjęcia w formacie legitymacyjnym,
kserokopia dowodu osobistego (strona 1 i 2; oryginał do wglądu),
dowód wpłaty wpisowego,
formularz rekrutacyjny (wypełniony i podpisany; do pobrania poniżej lub w Biurze rekrutacji),
umowę o świadczeniu usług edukacyjnych wraz z załącznikiem (wypełnioną w dwóch egzemplarzach i podpisaną).

Rekrutacja online >>>>>