Adres: ul. Zakroczymska 13

00-225 Warszawa

Tel.: (22) 856-52-06

  • http://www.wsbio.waw.pl

Oferta edukacyjna - Studia I stopnia

Studia licencjackie

Oferta edukacyjna - Studia II stopnia

Studia magisterskie uzupełniające