Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Turystyka i Rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Turystyka i Rekreacja na Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na kierunek Turystyka i Rekreacja na AWF w Warszawie na rok 2022/2023

 

Maturzyści i absolwenci szkół średnich, przygotowujący się do złożenia dokumentacji związanej z przyjęciem na studia wyższe, powinni mieć na uwadze, że różne uczelnie mające w ofercie edukacyjnej identyczny lub podobnie brzmiący kierunek studiów, mogą stosować różnorodne procedury rekrutacyjne.

Żeby mieć pewność co do aktualności zasad wprowadzanych przez uczelnię w trakcie naboru studentów na nowy rok akademicki, należy przejść tutaj - zasady rekrutacji - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, zapoznając się z bieżącymi regulacjami dla kandydatów i wymogami uczelni, można uniknąć wielu niespodzianek.
Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie, podczas naboru studentów na nowy rok akademicki, stosuje od dłuższego czasu takie same reguły, ułatwiając przyszłym studentom dopełnienie wszelkich formalności i przejście procesu związanego z naborem.

 

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na AWF w Warszawie


Studenci na studia licencjackie I-ego stopnia, na kierunku Turystyka i Rekreacja na AWF w Warszawie, przyjmowani są na podstawie uzyskanej w trakcie procesu rekrutacyjnego punktacji. Punkty rekrutacyjne przyznawane są za egzamin ze sprawności fizycznej oraz za wszystkie przedmioty na świadectwie maturalnym, w przypadku otrzymania takiej samej liczby punktów przez kilku kandydatów, o miejscu na liście decyduje wynik maturalny egzaminu pisemnego z języka polskiego.

Absolwenci studiów I stopnia licencjackich, przyjmowani SA na kierunek Turystyka i Rekreacja na studiach II stopnia magisterskich oferowanych przez AWF w Warszawie na podstawie listy rankingowej, tworzonej w oparciu o średnią ocen uzyskaną przez kandydata w toku studiów I-ego stopnia.

 

Opinie o Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie


Wybierając swoją przyszłą uczelnię i decydując się na konkretny kierunek, wielu kandydatów kieruje się uwagami starszych kolegów i osób, które kiedyś studiowały na danej uczelni, dlatego można przejść tutaj – Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie – opinie, na stronie zamieszczane są opinie i spostrzeżenia osób obecnie uczących się na interesujących kandydatów kierunkach i absolwentów uczelni. Lektura tego typu postów, pomaga lepiej zorientować się w charakterystyce szkoły wyższej i panujących wśród studentów zasad.

 

Opis studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja - Akademia Wychowania Fizycznego w Warszawie


Kierunek studiów Turystyka i Rekreacja, stworzony został dla osób, które w przyszłej pracy zawodowej, chciałyby łączyć zamiłowanie do aktywności fizycznej, podróży i zwiedzania świata. Dzięki współpracy z międzynarodowymi przedsiębiorstwami turystyczno-sportowymi, studenci odbywają ciekawe zajęcia terenowe i w sposób praktyczny przygotowywani są do późniejszej pracy w biurach podróży, hotelarstwie, firmach transportowych, na lotniskach czy Ośrodkach Sportu i Rekreacji, salonach SPA & Wellness i administracji samorządowej.

 

Program studiów/czego się nauczysz?


Nauka na kierunku Turystyka i Rekreacja na AWF w Warszawie, opiera się na dużej ilości zajęć praktycznych, w trakcie których studenci zdobywają umiejętności związane z późniejszą pracą związaną z obsługą turystyczną lub rekreacją. Studenci kształcić się mogą w dwóch specjalizacjach: Turystyka i Rekreacja, które oferują takie moduły jak Hotelarstwo, Organizacja imprez turystycznych, Odnowa psychosomatyczna, Turystyka kulturowa, Fitness czy Instruktor Outdoor.

Nauka na kierunku obejmuje takie przedmioty jak:

  • Metodyka rekreacji
  • Teoria i metodyka turystyki
  • Krajoznawstwo
  • Obsługa Ruchu Turystycznego
  • Teoria i metodyka treningu zdrowotnego

Program studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja na AWF w Warszawie

Zobacz również:

10 uczelni z kierunkiem Turystyka w Warszawie

8 uczelni z kierunkiem Filologia Angielska w Warszawie

- Pozostałe kierunki na AWF w Warszawie

 

Data publikacji: 08-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Turystyka w Warszawie - Zasady rekrutacji