Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Turystyka i Rekreacja na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Turystyka i Rekreacja na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie na rok 2022/2023

Mając już pewność co do kierunku wymarzonych studiów, trzeba zwrócić szczególną uwagę, że na różnych uczelniach mogą panować nieco odmienne reguły stosowane w trakcie rekrutacji, może to mieć wpływ na wybór danej szkoły wyższej, dlatego należy dokładnie sprawdzać informacje dla kandydatów.

Jeżeli kandydaci na studia wyższe nie są pewni co do aktualnych zasad rekrutacyjnych, lub chcą się upewnić czy zdobyte przez nich informacje nadal obowiązują, mogą to zweryfikować przechodząc na stronę zasady rekrutacji - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, dane tam umieszczone, są aktualizowane w przypadku jakichkolwiek zmian i zawierają wszelkie informacje przydatne dla kandydatów na studia wyższe.

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie, to nowoczesna szkoła wyższa, która wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przyszłych studentów, stosuje bardzo czytelny regulamin przyjęć na studia i prowadzi nabór według przejrzystych zasad. 

 

Studia I stopnia

Nabór kandydatów na studia I-ego stopnia licencjackie na kierunku Turystyka i Rekreacja, odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń rejestracyjnych, które prowadzone są drogą online, kandydaci zobowiązani są w trakcie procesu rekrutacyjnego dostarczyć osobiście komplet wymaganych dokumentów, w tym oryginał i kopię świadectwa dojrzałości. Takie same reguły naboru obowiązują zarówno kandydatów na studia prowadzone w systemie stacjonarnym jak i zaocznym.

 

Opinie o Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Często same informacje o kierunku studiów i szkole wyższej, nie są wystarczające dla kandydatów, przy podjęciu tak ważnej decyzji jaką jest wybór przyszłej uczelni. Dlatego dobrym pomysłem może okazać się lektura wypowiedzi zamieszczonych tutaj – Społeczna Akademia Nauk w Warszawie – opinie, może się okazać, że bardzo pomocne przy podjęciu decyzji okażą się wypowiedzi autentycznych studentów, ich opinie i relacje z życia studenckiego na uczelni. 

 

Opis studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja - Społeczna Akademia Nauk w Warszawie

Kierunek Turystyka i Rekreacja realizowany przez Społeczną Akademię Nauk w Warszawie, to studia dla ludzi z pasją, którzy chcą realizować się zawodowo poprzez aktywne formy wypoczynku, podróże i poznawanie nowych ludzi. Kierunek kładzie duży nacisk na zajęcia praktyczne i terenowe, których realizacja przygotowuje absolwentów do pracy w hotelarstwie, ośrodkach wypoczynkowo-turystycznych, obsłudze wycieczek zagranicznych, ośrodkach sportowych i rekreacyjnych czy administracji państwowej i samorządowej.

 

Program studiów/czego się nauczysz?

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja, realizowanym przez SAN w Warszawie, pozwalają zdobyć w trakcie nauki specjalizację w dziedzinach Hotelarstwa i gastronomii oraz Zarządzania biznesem turystycznym, absolwenci wyposażeni zostają w kompetencję i wiedzę z zakresu działalności współczesnego rynku hotelarskiego, zasad funkcjonowania ośrodków turystyczno-rekreacyjnych, stosunków międzynarodowych czy zarządzania sektorem turystycznym. Przykładowe przedmioty realizowane w ramach kierunku to:


  • geografia turystyczna Polski i świata

  • historia kultury i sztuki

  • metody oceny atrakcyjności obszarów dla inwestycji turystycznych

  • marketing usług turystycznych

  • organizacja i logistyka masowych imprez turystyczno-rekreacyjnych i sportowych

  • prawo w turystyce i rekreacjiProgram studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja na Społecznej Akademii Nauk w Warszawie

Zobacz również:

- 10 uczelni z kierunkiem Turystyka w Warszawie

- 8 uczelni z kierunkiem Filologia Angielska w Warszawie

- Pozostałe kierunki studiów na SAN w Warszawie

Data publikacji: 08-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Turystyka w Warszawie - Zasady rekrutacji