Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Turystyka i Rekreacja na Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Turystyka i Rekreacja na Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku Turystyka i Rekreacja na Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa na rok 2022/2023

Przygotowując się do złożenia dokumentów związanych z naborem na studia, trzeba mieć na uwadze, że uczelnie mogą stosować własne, czasami odmienne zasady rekrutacyjne, nawet oferując identyczne kierunki studiów.

Potwierdzenie aktualności posiadanych informacji związanych z naborem na rok akademicki i zasadami przyjęć, można znaleźć tutaj - zasady rekrutacji - Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa, dlatego warto odwiedzać regularnie stronę i sprawdzać czy nie pojawiły się nowe komunikaty dla kandydatów, harmonogramy czy wymogi dokumentowe. 

Dostosowując się do współczesnych wymogów rekrutacyjnych, stosowanych przez większość nowoczesnych szkół wyższych, Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula, przygotowała jasne i przejrzyste reguły rekrutacji i zasad przyjmowania kandydatów na nowy rok akademicki.

 

Studia I stopnia

Studia na poziomie licencjackim I-ego stopnia na kierunku Turystyka i Rekreacja Szkoły Głównej Turystyki i Hotelarstwa VISTULA, prowadzą rekrutację kandydatów w oparciu o kolejność zgłoszeń i rejestrację w systemie uczelni. Kandydaci zobowiązani są po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku o przyjecie na studia i zakończeniu procesu rekrutacyjnego, do złożenia kompletu wymaganych dokumentów w siedzibie uczelni.

 

Opinie o Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa

Dobrą i stosowana przez wielu maturzystów metodą na najlepsze poznanie uczelni i wyrobienie własnego zdania, jest zapoznanie się z postami i relacjami obecnie studiujących, które można znaleźć tutaj – Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa – opinie, często takie autentyczne wypowiedzi i spojrzenie na uczelnię z perspektywy studenta, zawiera więcej cennych informacji niż suche fakty, co jest bardzo przydatne przy wyborze przyszłej uczelni i studiowanego kierunku.

 

Opis studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja - Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa

Trzyletnie studia licencjackie o profilu praktycznym, na kierunku Turystyka i Rekreacja na SGTH Vistula w Warszawie, realizuje program edukacyjny w dużym oparciu o praktyki zawodowe, dzięki czemu absolwenci przygotowani są do podjęcia pracy niemal w każdym sektorze turystyczno-rekreacyjnym czy administracji i zarządzania turystyką. Większość praktyk podzielona jest na część ogólną i związaną z wybraną specjalizacją, wyznaczającą główny kierunek przyszłego zawodu.

 

Program studiów/czego się nauczysz?

Studia na kierunku Turystyka i Rekreacja, realizowane na SGTH Vistula w Warszawie, opierają program edukacyjny o interdyscyplinarne kierunki, wzbogacone o przedmioty specjalizacyjne i kierunkowe. Studenci mają do wyboru specjalizacje takie jak: Hotelarstwo i gastronomia, Turystyka biznesowa czy Turystyka czasu wolnego, uczące planowania i koordynacji pracy w przedsiębiorstwach turystyczno-rekreacyjnych, hotelu czy agencji podróży. W trakcie edukacji studenci spotykają się z takimi przedmiotami jak:


  • Podstawy turystyki

  • Podstawy hotelarstwa i gastronomii

  • Podstawy socjologii

  • Podstawy rekreacji

  • Technologie informacyjne

  • Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne

  • Geografia turystyczna

  • Ekonomika turystyki i rekreacji

  • Komunikacja międzykulturowaProgram studiów na kierunku Turystyka i rekreacja w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa 

 

Zobacz również: 

10 uczelni z kierunkiem Turystyka w Warszawie8 uczelni z kierunkiem Filologia Angielska w Warszawie

- Pozostałe kierunki studiów w Szkole Głównej Turystyki i Hotelarstwa

 

Data publikacji: 08-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Turystyka w Warszawie - Zasady rekrutacji