Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Turystyka i Rekreacja na SGGW - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Turystyka i Rekreacja na SGGW - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na kierunek Turystyka i Rekreacja na SGGW na rok 2022/2023

Duża liczba kandydatów ubiegających się o przyjęcie na studia, ma własne przekonanie o zasadach przyjęć i stosowanej przez uczelnię punktacji, może się jednak okazać, że ten sam kierunek oferowany przez różne szkoły wyższe obłożony jest zupełnie innymi zasadami rekrutacji.

Najlepszym sposobem na uzyskanie najświeższych informacji dla kandydatów i zorientowania się w przebiegu procesu rekrutacyjnego, jest przejście na stronę - zasady rekrutacji – SGGW, można tam znaleźć wszystkie niezbędne informacje przydatne dla maturzystów i osób ubiegających się o przyjęcie na konkretny kierunek studiów.
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, stosuje niemal identyczne zasady rekrutacji studentów, jak większość krajowych uczelni wyższych, przedstawiając przyszłym studentom jasne reguły i zasady rekrutacji na kolejne lata akademickie.

 

Studia I i II stopnia

Kandydaci na studia I stopnia na kierunek Turystyka i Rekreacja, prowadzony przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, przyjmowani są na zasadzie konkursu świadectw maturalnych, gdzie za wyniki egzaminów zdawanych na maturze przyznawane są punkty tworzące listę rankingową, w pierwszej kolejności przyjmowane są osoby zajmujące najwyższe miejsca na liście. Punktowanymi przedmiotami maturalnymi są: matematyka, język obcy nowożytny oraz jeden przedmiot do wyboru spośród: język polski, geografia, wiedza o społeczeństwie, historia.

Absolwenci studiów I-ego stopnia, przyjmowani są na studia II stopnia magisterskie, na podstawie kolejności złożonych dokumentów potwierdzających miedzy innymi ukończenie studiów wyższych, a w przypadku dużej liczby kandydatów, lub absolwentów innych kierunków, przeprowadzona będzie rozmowa kwalifikacyjna.

 

Opinie o SGGW

Przyszłą uczelnię i wybrany kierunek najlepiej poznać można dzięki opiniom osób najbardziej zorientowanych czyli absolwentów i obecnych studentów uczelni, które dostępne są tu – SGGW – opinie, spojrzenie okiem studenta na nurtujące problemy i szczere relacje, mogą być bardzo pomocne dla osób, które jeszcze nie podjęły ostatecznej decyzji o wyborze konkretnej uczelni. 

 

Opis studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja – SGGW

Turystyka i Rekreacja, to interdyscyplinarny kierunek studiów oferowany przez SGGW w Warszawie, które obejmują zarówno naukę przedmiotów kierunkowych jak i związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa turystyczno-rekreacyjnego, agroturystyki obszarów leśnych i wiejskich, które przygotowują do przyszłej pracy w biurach obsługi turystycznej, hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, administracji centralnej i samorządowej czy przedsiębiorstwach sportowo-rekreacyjnych. 

 

Program studiów/czego się nauczysz?

Nauka na kierunku Turystyka i Rekreacja na SGGW w Warszawie, zawiera zarówno typowe przedmioty kierunkowe związane z działalnością turystyczno-rekreacyjną, ale również przedsiębiorczością, ochroną środowiska, elementy nauk społecznych, przyrodniczych, leśnych, pedagogicznych czy gastronomicznych.

Przykładowe przedmioty, z którymi spotykają się studenci kierunku to:

  • ekonomia
  • komunikowanie społeczne
  • prawo w turystyce
  • zagrożenia zdrowotne w turystyce
  • historia architektury i sztuki
  • geografia turystyczna Polski
  • ekonomika turystyki i rekreacji

Program studiów na kierunku Turystyka i Rekreacja na SGGW w Warszawie

Zobacz również:

10 uczelni z kierunkiem Turystyka w Warszawie
8 uczelni z kierunkiem Filologia Angielska w Warszawie
- Pozostałe kierunki na SGGW w Warszawie

Data publikacji: 08-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Turystyka w Warszawie - Zasady rekrutacji