Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Informatyka na SGGW – zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Informatyka na SGGW – zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku informatyka na SGGW na rok 2022/2023

Szkoła Główna Gospodarstwa Rolnego to jedna z warszawskich uczelni, która posiada w swojej ofercie kierunek informatyka. Na stronie zasady rekrutacji SGGW dostępne są szczegółowe informacje na temat przyjęcia na studia.
Z uwagi na to, że dokładne warunki rekrutacji mogą się systematycznie zmieniać, warto regularnie odwiedzać stronę uczelni. Dzięki temu jako kandydat będziesz doskonale wiedział o wszystkich terminach rekrutacji i będziesz w stanie świetnie przygotować się do samego procesu rekrutacyjnego.
Głównym warunkiem przyjęci na studia I stopnia jest konkurs świadectw.

Studia I stopnia

Rekrutacja na studia I stopnia odbywa się na podstawie wyniku uzyskanego na świadectwie maturalnym. Przedmioty brane pod uwagę przez uczelnię to: fizyka, informatyk i matematyka. Im więcej punktów uda się uzyskać na maturze tym większe szanse dostania się na wymarzone studia.
Na studia II stopnia rekrutacja jest prowadzona na podstawie dyplomu studiów I stopnia na takich kierunkach jak: informatyka, elektrotechnika, elektronika, automatyka czy telekomunikacja. Osoby nie posiadające ukończonego powyższego kierunku mogą przystąpić na studia II stopnia na kierunku informatyka pod warunkiem zdania wskazanych w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej przedmiotów.

Opinie o Szkole Głównej Gospodarstwa Rolnego

Pod linkiem Szkoła Główna Gospodarstwa Rolnego – opinie można znaleźć rzetelne informacje na temat samego kierunku studiów. Opinie najczęściej wystawiane są przez studentów i absolwentów uczelni, a zatem mają dużą wartość dla przyszłego kandydata i pozwalają na pełne zapoznanie się z kierunkiem studiów. Warto zapoznać się z nimi jeszcze przed przystąpieniem do procesu rekrutacyjnego.

Opis studiów na kierunku informatyka na SGGW

Informatyka to kierunek kształcący w obszarze technik komputerowych. Uczelnia koncentruje się na przekazaniu dużej liczby zagadnień z obszaru IT, które następnie będzie można wykorzystać podczas pracy zawodowej. Studenci dokładnie poznają sieci komputerowe, programowanie, obsługę baz danych czy zagadnienia z obszaru grafiki komputerowej.

Program studiów/czego się nauczysz?

W trakcie studiów przekazywana jest kompleksowa wiedza z obszaru IT. Dzięki temu absolwenci są znakomicie przygotowani do podjęcia pracy zawodowej i mogą szukać zatrudnienia w wielu przedsiębiorstwach. Poradzą sobie z programowaniem, administracją sieci komputerowych, zarządzaniem systemami informatycznymi, obsługą baz danych i wieloma innymi zadaniami.

Pełny program studiów na kierunku Informatyka na SGGW

Zobacz również: 
- Pełna oferta edukacyjna SGGW 
22 uczelnie z kierunkiem Informatyka w Warszawie
9 uczelni z kierunkiem Grafika w Warszawie

 

Studia podyplomowe - Informatyka na SGGW

 

Kierunek: Studia baz danych
Czas trwania studiów: 1 rok (dwa semestry)
Cena za rok studiów: 5400zł

Podyplomowe Studia Baz Danych, to oferta edukacyjna Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Studia prowadzone są w formie zjazdów weekendowych, realizowanych co 2-3 tygodnie, zapewniając jednocześnie stały dostęp do materiałów dostępnych na platformie edukacyjnej.

Do kogo skierowane są studia?
Studia skierowane są do absolwentów studiów wyższych, zainteresowanych zdobyciem usystematyzowanej wiedzy w zakresie administrowania systemami informatycznymi w oparciu o bazy danych, programowania i architektury rozbudowanych systemów bazodanowych. W trakcie nauki, słuchacze maja możliwość zdobycia certyfikowanych dyplomów firm takich jak Microsoft czy Oracle. 

Jaką wiedzę zdobędziesz?
W trakcie rocznej nauki na podyplomowych Studiach Baz Danych, słuchacze mogą zaznajomić się z najpopularniejszymi systemami wykorzystującymi bazy danych, takimi jak Microsoft SQL Server i Oracle. Nauka pozwala zdobyć umiejętności w posługiwaniu się językiem XML, poruszania się w środowisku GIS wykorzystującym w bazach danych system przestrzenny, poznać zasady tworzenia, użytkowania i administrowania systemami informacyjnymi funkcjonującymi w oparciu o zaawansowane bazy danych.
Program studiów został przygotowany przez doświadczoną kadrę akademicką i pozwala podjąć studia zarówno słuchaczom zaawansowanym w dziedzinach informatycznych, jak i początkującym, umożliwiając zdobycie Dyplomów certyfikowanych przez największe firmy informatyczne oraz Dyplom ukończenia studiów podyplomowych SGGW.

Program studiów na kierunku podyplomowym Studia baz danych - SGGW 

Kierunek: Administracja systemami i aplikacjami
Czas trwania studiów: 1 rok (dwa semestry)
Cena za rok studiów: 5600zł

Studia podyplomowe „Administracja systemami i aplikacjami”, to propozycja Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, przewidziane w formie stacjonarnych wykładów weekendowych, z możliwością przejścia na naukę zdalna i hybrydową w przypadku pogorszenia się sytuacji pandemicznej.

Do kogo skierowane są studia?
Administracja systemami i aplikacjami – to studia stworzone z myślą o absolwentach wyższych uczelni każdego stopnia (licencjat, inżynier, magister, magister inżynier), którzy wiążą swoją przyszłą karierę z pracą w branży IT na stanowiskach administratorów systemów komputerowych i programistów aplikacji. Program studiów przygotowany został z myślą zarówno o słuchaczach posiadających zaawansowaną wiedzę informatyczną, jak i rozpoczynającym naukę na kierunku informatycznym.

Jaką wiedzę zdobędziesz?
Jednoroczne studia podyplomowe, obejmują między innymi naukę w oparciu o systemy Linux i Windows Server, pracę w środowisku sieciowym, zaawansowane wykorzystanie interpretera poleceń PowerShell czy obsługę i wykorzystywanie popularnych aplikacji. Zdobycie zaawansowanych umiejętności konfigurowania sieci komputerowych w środowisku CISCO, wdrażanie i obsługa popularnych aplikacji oraz administracja systemów operacyjnych opartych na Windows, otwierają szerokie możliwości zatrudnienia w branży IT.
Studia podyplomowe „Administracja systemami i aplikacjami”, to okazja do zdobycia specjalistycznej wiedzy oraz wysoko cenionych certyfikowanych uprawnień, wystawianych przez wiodące firmy informatyczne.

Program studiów na kierunku podyplomowym Administracja systemami i aplikacjami - SGGW

Data publikacji: 13-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Informatyka w Warszawie - Zasady rekrutacji