Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Informatyka na Wojskowej Akademii Technicznej – zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Informatyka na Wojskowej Akademii Technicznej – zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku informatyka na WAT na rok 2022/2023

Rozpoczęcie studiowania na kierunku informatyka wymaga wcześniejszego przejścia przez cały proces rekrutacyjny. W sieci można znaleźć dokładne zasady rekrutacji WAT.

Studia I stopnia

Wyniki uzyskane na maturze to podstawowe kryterium brane pod uwagę przy rekrutacji na studia I stopnia. Przedmioty brane pod uwagę przy rekrutacji to: fizyka, informatyka, język angielski, język obcy, język polski i matematyka.
Edukacja prowadzona jest również na studiach II stopnia. Tutaj warunkiem przyjęcia jest dyplom studiów I stopnia na kierunku informatyka lub pokrewnym. Dodatkowo brane pod uwagę są również oceny uzyskane podczas studiów.

Opinie o Wojskowej Akademii Technicznej

Na stronie Wojskowa Akademia Techniczna – opinie możliwe jest znalezienie rzetelnych opinii z zakresu studiów i samego kierunku. Studenci bardzo chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami z uczelnią i opisują sam program kształcenia. Każdy kandydat powinien jak najbardziej zapoznać się z dostępnymi informacjami, które pomogą mu w podjęciu ostatecznej decyzji o studiowaniu.

Opis studiów na kierunku informatyka na Wojskowej Akademii Technicznej

Informatyka to jeden z cywilnych kierunków studiów na Wojskowej Akademii Technicznej. W trakcie nauczania studenci zdobywają szerokie kompetencje z obszaru technik komputerowych. Program obejmuje przekazywanie zarówno wiedzy teoretycznej, jak i praktycznej i w kompleksowy sposób przygotowuje do pracy. Dodatkowo uczelnia oferuje szeroki wybór programów, które pozwalają zdobyć certyfikat ułatwiający w przyszłości znalezienie zatrudnienia oraz pozwala na wybieranie spośród wielu interesujących specjalizacji.

Program studiów/czego się nauczysz?

Absolwenci informatyki na WAT mogą poszczycić się szerokim zakresem wiedzy i są świetnie przygotowani do pracy w wielu przedsiębiorstwach. Zdobywane kompetencje dotyczą tworzenia oprogramowania i aplikacji, analizy danych, wdrażania rozwiązań automatycznego zarządzania, administrowania sieci komputerowych, dbania o bezpieczeństwo czy programowania.

Pełny program studiów na kierunku Informatyka na WAT 

Zobacz również:
- Pełna oferta edukacyjna WAT
22 uczelnie z kierunkiem Informatyka w Warszawie
9 uczelni z kierunkiem Grafika w Warszawie

 

Studia podyplomowe - Informatyka na WAT

 

Kierunek: Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych
Czas trwania studiów: 1 rok (dwa semestry)
Cena za rok studiów: studia bezpłatne dla żołnierzy i słuchaczy skierowanych na studia podyplomowe

Podyplomowe niestacjonarne studia Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych, realizowane są przez Wojskową Akademię Techniczną na Wydziale Cybernetyki i Wydziale Elektroniki. 

Do kogo skierowane są studia?
Kierunek studiów kierowany jest do oficerów Wojska Polskiego, planowanych do objęcia stanowisk służbowych do stopnia majora, w korpusach informatyki i łączności oraz osób skierowanych na studia podyplomowe przez instytucje zewnętrzne i uczelnie współpracujące z Wojskową Akademią Techniczną.

Jaką wiedzę zdobędziesz?
W trakcie dwóch semestrów, słuchacze zdobywają rozszerzoną, specjalistyczną wiedzę w zakresie nowoczesnych technologii wykorzystywanych w systemach informacyjnych. W trakcie nauki realizowane są zagadnienia Walki Elektronicznej, struktur i systemów łączności i dowodzenia, współczesnych systemów informatycznych zarządzania czy administrowania sieciami teleinformatycznymi i bezpieczeństwem kryptologicznym. 
Po napisaniu pracy końcowej i zdaniu egzaminów, słuchacze otrzymują wydany przez WAT dyplom ukończenia studiów podyplomowych w zakresie Organizacji i eksploatacji systemów informacyjnych.

Program studiów na kierunku podyplomowym Organizacja i eksploatacja systemów informacyjnych - WAT
 

Data publikacji: 13-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Informatyka w Warszawie - Zasady rekrutacji