Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Informatyka na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego – zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku informatyka na UKSW na rok 2022/2023

Jeżeli chcesz poznać dokładne zasady przyjęcia na studia na kierunku informatyka to odwiedź stronę zasady rekrutacji UKSW.
Uczelnia systematycznie wprowadza drobne modyfikacje odnoszące się do przyjęcia na studia. Dlatego też regularne odwiedzanie strony uczelni i zapoznanie się z zasadami związanymi z przyjęciem jest kluczowe, aby w odpowiednim terminie złożyć wszystkie niezbędne dokumenty.
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego prowadzi rekrutację w oparciu o wynik uzyskany na świadectwie maturalnym.

Studia I stopnia

UKSW w przypadku rekrutacji na studia I stopnia bierze pod uwagę przede wszystkim wyniki uzyskane na maturze. Przedmioty, które są brane pod uwagę w przypadku aplikowania na studia to: chemia, fizyka i astronomia, informatyka, język obcy oraz matematyka.
W przypadku studiów II stopnia kandydaci posiadający dyplom studiów I stopnia na tym samym kierunku studiów są kwalifikowani w oparciu o średnią z toku studiów. Pozostali są rekrutowani w oparciu o wynik uzyskany podczas wstępnego egzaminu na rozmowie kwalifikacyjnej.

Opinie o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego

Pod adresem Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – opinie można znaleźć informacje wystawiane przez absolwentów oraz studentów uczelni. Każda osoba kandydująca na studia powinna zapoznać się z opiniami w celu lepszego poznania kierunku i poziomu kształcenia oferowanego przez uczelnię.

Opis studiów na kierunku informatyka na UKSW

Informatyka to jeden z najpopularniejszych w skali kraju kierunków studiów. UKSW prowadzi edukację na najwyższym poziomie i koncentruje się na kompleksowym przygotowaniu do przyszłej pracy. Dla studentów przygotowane zostały dwie specjalizacje: grafika komputerowa i inżynieria wiedzy. Każda ze specjalizacji pozwala na zdobycie szerokiego zakresu wiedzy i w pełni przygotowuje do poradzenia sobie z wyzwaniami, z którymi można spotkać się w pracy. Edukacja nastawiona jest w głównej mierze na przekazywanie praktycznych kompetencji z obszaru IT.

Program studiów/czego się nauczysz?

Absolwenci informatyki na UKSW posiadają następujące kompetencje: 

  • Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem wiedzy matematycznej i informatycznej
  • Projektowanie i programowanie algorytmów
  • Obsługa systemów informatycznych
  • Tworzenie i zarządzanie sieciami komputerowymi
  • Posługiwanie się językiem obcym na poziomie B2
  • Stosowanie narzędzi informatycznych do rozwiązywania problemów

Pełny program studiów na kierunku Informatyka na UKSW 

Zobacz również:
- Pełna oferta edukacyjna UKSW
22 uczelnie z kierunkiem Informatyka w Warszawie
9 uczelni z kierunkiem Grafika w Warszawie

Data publikacji: 13-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Informatyka w Warszawie - Zasady rekrutacji