Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

66 uczelni w Warszawie

Adres: ul. Dewajtis 5

01-815 Warszawa

Tel.: 22 561 88 00, 22 569 96 92, 22 569 96 94, 22 569 68 32

E-mail.: rekrutacja@uksw.edu.pl, info@uksw.edu.pl

www.uksw.edu.pl www.rekrutacja.uksw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Prawa Kanonicznego Wydział Teologiczny Wydział Filozofii Chrześcijańskiej
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych Wydział Prawa i Administracji Wydział Nauk Humanistycznych
Wydział Nauk Pedagogicznych Wydział Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych Wydział Studiów nad Rodziną
Collegium Medicum Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Adres: ul. Mangalia 4

02-758 Warszawa

Tel.: 22 295 07 10, 888 333 585

E-mail.:

http://realizacjadzwieku.edu.pl/

Nasze wydziały/kierunki

Realizacja dźwięku R1

Adres: ul. Karmelicka 9

01-008 Warszawa

Tel.: 727 600 617

E-mail.: studia.warszawa@wsnoz.pl

Nasze wydziały/kierunki

Fizjoterapia Kosmetologia

Adres: ul. Smulikowskiego 6/8, 00-389 Warszawa

Warszawa

Tel.: +48 690 890 760, 730 556 366

E-mail.: rekrutacja@wwsb.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Zarządzanie Bezpieczeństwo narodowe Logistyka

Adres: Aleje Jerozolimskie 98

Warszawa

Tel.: 22 375 96 80, 22 375 96 80

E-mail.: dziekanat@wsnp.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Pedagogika Pedagogika Specjalna Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

00-927 Warszawa

Tel.: 22 55 20 000

E-mail.:

www.uw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Administracja Archeologia Artes Liberales
Astronomia Bezpieczeństwo wewnętrzne Bioinformatyka i biologia systemów
Biologia Biotechnologia Chemia
Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Etnologia i antropologia kulturowa Filozofia
Geofizyka w geologii Geografia Geologia
Gospodarka przestrzenna Historia Historia sztuki
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Informatyka Informatyka i ekonometria
Matematyka Międzykierunkowe studia ekonomiczno-matematyczne Marketing
Politologia Polityka społeczna Praca socjalna
Prawo Profilaktyka społeczna i resocjalizacja Socjologia
Stosunki międzynarodowe Zarządzanie Międzykierunkowe studia ekonomiczno-menedżerskie
Logopedia ogólna i kliniczna Ochrona środowiska Psychologia
Socjologia stosowana i antropologia społeczna Zastosowania fizyki w biologii i medycynie Fizyka
Geologia stosowana Kognitywistyka Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk humanistycznych i nauk społecznych
Studia euroazjatyckie Prawo finansowe i skarbowość Kryminologia
Energetyka i chemia jądrowa Inżynieria nanostruktur Studia filologiczno-kulturoznawcze
Studia nad słowiańszczyzną wschodnią Historia i kultura Żydów Indywidualne studia międzyobszarowe w obszarach nauk ścisłych, nauk przyrodniczych i nauk społecznych
Organizowanie rynku pracy Samorząd terytorialny i polityka regionalna Studia amerykanistyczne
Studia wschodnie Administracja europejska (European Administration) Afrykanistyka
Arabistyka Asyriologia i hetytologia Bioetyka
Dziennikarstwo i medioznawstwo Ekonomia Europeistyka - integracja europejska
Europeistyka - studia europejskie Europeistyka w zakresie europejskich procesów integracyjnych Europejskie studia optyki okularowej i optometrii
Filologia angielska Filologia bałtycka Filologia białoruska z językiem rosyjskim i angielskim
Filologia iberyjska Filologia klasyczna i studia śródziemnomorskie Filologia nowogrecka
Filologia polska Filologia romańska Filologia rosyjska
Filologia ugrofińska Filologia włoska Finanse, inwestycje i rachunkowość
Finanse, rachunkowość i ubezpieczenia Germanistyka Hebraistyka
Iberystyka Indologia Inżynieria obliczeniowa
Iranistyka Japonistyka Język angielski we wczesnym nauczaniu dwujęzycznym
Język i społeczeństwo: interdyscyplinarne studia nad dyskursem Koreanistyka Kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
Kulturoznawstwo - wiedza o kulturze Kulturoznawstwo Ameryki Łacińskiej i Karaibów Kulturoznawstwo Europy Środkowo-Wschodniej
Lingwistyka stosowana - Instytut Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Lingwistyka stosowana - Instytut Lingwistyki Stosowanej Logistyka i administrowanie w mediach
Mongolistyka i tybetologia Nauczanie języka angielskiego Nauczanie języka francuskiego
Nauczanie języka niemieckiego Nauki o ziemi w poszukiwaniu węglowodorów Orientalistyka
Pedagogika Pedagogika małego dziecka Pedagogika nauczycielska
Podwójny dyplom z Uniwersytetem w Hajfie Pomoc humanitarna Slawistyka
Socjologia Społeczeństwo i kultura Stanów Zjednoczonych Turkologia
Ukrainistyka z językiem rosyjskim i angielskim Zaawansowane metody instrumentalne i techniki pomiarowe Zarządzanie międzynarodowe
Zarządzanie środowiskiem Public Relations Chemia medyczna

Adres: Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

Tel.: (22) 234 7412, (22) 629 6070

E-mail.: rekrutacja@ca.pw.edu.pl

www.pw.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Wydział ADMINISTRACJI NAUK SPOŁECZNYCH Wydział ARCHITEKTURY Wydział CHEMICZNY
Wydział ELEKTRONIKI I TECHNIK INFORMACYJNYCH Wydział ELEKTRYCZNY Wydział FIZYKI
Wydział GEODEZJI I KARTOGRAFII Wydział INŻ. CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Wydział INŻYNIERII LĄDOWEJ
Wydział INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Wydział INŻYNIERII PRODUKCJI Wydział INŻYNIERII ŚRODOWISKA
Wydział MATEMATYKI I NAUK INFORMACYJNYCH Wydział MECHANICZNY ENERGRTYKI I LOTNICTWA Wydział MECHATRONIKI
Wydział SAMOCHODÓW I MASZYN ROBOCZYCH Wydział TRANSPORTU Wydział ZARZĄDZANIA

Adres: ul. Miodowa 21c

00-246 Warszawa

Tel.: 22 831-95-97

E-mail.: chat@chat.edu.pl

www.chat.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Teologia Pedagogika Praca Socjalna

Adres: ul. Okólnik 2

00-368 Warszawa

Tel.: 22 827-72-41

E-mail.:

www.chopin.edu.pl

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Kompozycji, Dyrygentury i Teorii Muzyki Wydział Fortepianu, Klawesynu i Organów Wydział Instrumentalny
Wydział Wokalny Wydział Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej, Muzyki Kościelnej, Rytmiki i Tańca Wydział Reżyserii Dźwięku

Adres: ul. Krakowskie Przedmieście 5

Warszawa

Tel.: 22 320 02 00

E-mail.:

Nasze wydziały/kierunki

Wydział Malarstwa Wydział Rzeźby Wydział Grafiki
Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Wydział Architektury Wnętrz Wydział Wzornictwa
Wydział Sztuki mediów i Scenografii Wydział Sztuki

Polecane Uczelnie w Warszawie

Aktualności Studia Warszawa

Kierunki studiów w Warszawie