Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Administracja - Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Administracja - Uniwersytet Warszawski - zasady rekrutacji  na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku administracja na UW na rok 2022 / 2023Aby dowiedzieć się, według jakich kryteriów prowadzona jest rekrutacja na bieżący rok na UW kliknij w link zasady rekrutacji UW. Kryteria mogą ulegać zmianom w każdym kolejnym roku, dlatego warto śledzić informacje, pojawiające się na stronie uczelni. Podstawowym kryterium rekrutacyjnym UW na kierunku administracja jest konkurs świadectw.

Studia I stopniaNależy pamiętać, iż przy rekrutacji na poszczególne kierunki studiów, pod uwagę brane są różne przedmioty maturalne. W przypadku kierunku administracja w procesie rekrutacyjnym uwzględnia się wyniki z następujących przedmiotów maturalnych:

biologia, chemia, filozofia, fizyka, fizyka i astronomia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, informatyka, język obcy, język polski, język łaciński i kultura antyczna, matematyka, wiedza o społeczeństwie

Opinie o Uniwersytecie WarszawskimAby jeszcze lepiej poznać warunki, jakie panują na kierunku administracja, warto zapoznać się z opiniami – głównie studentów oraz absolwentów kierunku. Jeżeli chcesz poznać zdanie osób, które uczestniczyły w poszczególnych etapach studiów na Uniwersytecie Warszawskim, wystarczy, że klikniesz w następujący link Uniwersytet Warszawski - opinie.

Opis studiów na kierunku administracja na Uniwersytecie  WarszawskimStudia na kierunku administracja to doskonały wybór dla osób, które chciałyby rozwijać swoją karierę na stanowiskach biurowych. Kształcenie jest dostosowane zarówno do zapotrzebowania na kapitał ludzki dla podmiotów prywatnych, jak i administracji państwowej. Ostateczny wybór specyfikacji pozyskiwanej wiedzy podejmuje student, poprzez wybór specjalności/ścieżki kształcenia. Nauka odbywa się w trybie stacjonarnym oraz niestacjonarnym.Podczas kształcenia student nabywa wiedzę teoretyczną i praktyczną z obszaru dziedzin niezbędnych do podjęcia pracy przy pełnieniu funkcji administracyjnych i biurowych. Bogaty program ogólny oraz dobór odpowiedniej specjalności pozwala ponadto uzyskać wiedzę z konkretnego obszaru. Studenci administracji są zaznajamiani, m.in. z prawem podatkowym, systemem oświaty, a także zasadami finansów i współpracy międzynarodowej na poziomie samorządu terytorialnego.Absolwenci kierunku posiadają wiedzę niezbędną do uzyskania zatrudnienia w administracji państwowej, samorządowej lub w przedsiębiorstwach prywatnych. Charakterystyka umiejętności, zdobytych w czasie studiów może okazać się pomocna także w przypadku osób, chcących rozwijać własną działalność gospodarczą.

Program studiówW czasie studiowania na kierunku administracja na UW studenci zgłębiają wiedzę z zakresu różnych dziedzin. Studenci są zaznajamiani z zagadnieniami ściśle związanymi z administracją na przedmiotach, takich jak np.: nauka o administracji publicznej, teoria organizacji i kierowania w administracji publicznej czy postępowanie sądowo-administracyjne. Program zawiera również przedmioty, które nie są powiązane stricte z administracją, jak prawo konstytucyjne, ekonomia lub nauka o administracji publicznej. Dzięki temu, absolwenci są przygotowani do działania w wielu branżach.

Pełen program studiów na kierunku Administracja na UW

Zobacz również

- 17 uczelni z kierunkiem Administracja w Warszawie

- 19 uczelni z kierunkiem Prawo w Warszawie 

- inne kierunki na Uniwersytecie Warszawskim 

Data publikacji: 11-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Administracja w Warszawie - Zasady rekrutacji

Filmy - Administracja

KARIERA W ADMINISTRACJI | Jak wygląda ścieżka rozwoju i codzienna praca?

E-administracja i zarządzanie publiczne na kierunku administracja