Znajdź swoje wymarzone studia w Warszawie

Administracja - Akademia Sztuki Wojennej - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Administracja - Akademia Sztuki Wojennej - zasady rekrutacji na rok 2022/2023

Zasady rekrutacji na studia na kierunku administracja na Akademii Sztuki Wojennej na rok 2022 / 2023

Aktualne zasady rekrutacyjne i wymogi stawiane kandydatom na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, dostępne są na stronie uczelni, w zakładce ASzWoj - zasady rekrutacji. Trzeba pamiętać, że regulaminy przyjęć na studia mogą w kolejnych latach ulegać zmianom, dlatego warto sprawdzać aktualności dostępne na stronie uczelni. Podstawowym kryterium stosowanym przez uczelnię w trakcie naboru na studia na kierunku Administracja, jest konkurs świadectw uwzględniający wyniki egzaminów maturalnych.

Studia I i II stopnia

Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie, prowadząc nabór nowych studentów na kierunek Administracja na studia I-ego stopnia, w pierwszej kolejności przyjmuje kandydatów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki maturalne. Punkty rekrutacyjne przyznawane są za wyniki maturalne z takich przedmiotów jak:
Geografia, Historia, Wiedza o społeczeństwie, Matematyka, Informatyka.

Absolwenci studiów I-ego stopnia, mogą kontynuować naukę na Akademii Sztuki Wojennej na studiach magisterskich II-ego stopnia. Wybierając studia na kierunku Administracja, kandydaci przyjmowani są na podstawie listy rankingowej obejmującej wyniki uzyskane w toku studiów i ocenę pracy dyplomowej.

Opinie o Akademii Sztuki Wojskowej

Najlepszym sposobem lepszego poznania specyfiki kierunku Administracja i charakterystyki uczelni, może być rozmowa ze studentami i absolwentami wybranego kierunku, która pomoże wyrobić własne zdanie i utwierdzić się w słuszności wyboru kierunku. Można również zapoznać się z wpisami studentów Administracji na Akademii Sztuki Wojskowej, które dostępne są pod linkiem Akademia Sztuki Wojennej - opinie.

Opis studiów na kierunku administracja na Akademii Sztuki Wojskowej

Kierunek Administracja oferowany przez Akademię Sztuki Wojskowej, to propozycja dla osób zainteresowanych przyszłą pracą administracyjną i urzędniczą zarówno na wszelkich szczeblach administracji państwowej i samorządowej, jak i w sektorze prywatnym i administracji wojskowej. W trakcie nauki, studenci mogą wybrać drogę specjalizacyjną, która pozwala zdobyć specjalistyczną wiedzę i umiejętności w ramach węższych zagadnień administracyjnych.

Nauka na kierunku obejmuje podstawy funkcjonowania państwa, kompetencje organów władzy państwowej i ich zależności w stosunku do obywateli, podstawy prawa administracyjnego, umiejętność tworzenia i interpretacji pism urzędowych oraz zasady funkcjonowania administracji publicznej. W ramach dostępnych na kierunku specjalizacji, studenci mogą rozwijać swoje umiejętności w kierunku nowych technologii w administracji, administracji wojskowej lub urzędniczej, przygotowując się do pracy zarówno na stanowiskach administracyjnych w wojsku, samorządzie jak i sektorze prywatnym.

Program studiów

Pierwszy etap studiów obejmuje wspólne zagadnienia administracyjne, rozwijane w późniejszym okresie w ramach wybranej specjalizacji. Nauka na kierunku obejmuje zarówno znajomość obowiązujących przepisów prawnych cywilnych i wojskowych, zasad funkcjonowania instytucji państwowych i organów władzy państwowej, zaznajomienie się z różnymi modelami administracyjnymi, elementy historii państwa i prawa.

W trakcie nauki na kierunku Administracja na Akademii Sztuki Wojennej, można spotkać się z takimi przedmiotami jak:
historia administracji, komunikowanie publiczne w administracji, podstawy zarządzania kryzysowego, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo pracy, ochrona informacji niejawnych, samorząd w Polsce i wybranych państwach, siły zbrojne, obrona terytorialna czy cyberbezpieczeństwo.

Pełen program studiów na kierunku Administracja na Akademii Sztuki Wojennej

Zobacz również
17 uczelni z kierunkiem Administracja w Warszawie
19 uczelni z kierunkiem Prawo w Warszawie 
inne kierunki na ASzWoj

Data publikacji: 19-04-2022

Zobacz również inne studia na kierunku Administracja w Warszawie - Zasady rekrutacji

Filmy - Administracja

KARIERA W ADMINISTRACJI | Jak wygląda ścieżka rozwoju i codzienna praca?

E-administracja i zarządzanie publiczne na kierunku administracja